Status prawny PDF Drukuj

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach  jest placówką publiczną i działa na podstawie:

1. Ustawy   z  dnia  07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r.  Nr  256, poz.  2572)  ze  zmianami  wynikającymi  z ustawy z dnia 19 marca 2009  roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).

2. Ustawy   z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta  Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r.  Nr 1,  poz. 1,  Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).

3. Rozporządzenia   MEN  z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola   oraz    publicznych   szkół  ( Dz.U. Nr 61,  poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).

4. Uchwały  Nr  XXX/380/04  Rady  Gminy Kobierzyce  z  dnia  26 sierpnia  2004  roku w  sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów w publicznych szkołach   podstawowych na terenie Gminy Kobierzyce.

5. Statutu Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach.


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kobierzyce.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski  Kurator Oświaty.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Pobierz (Statut_Przedszkola.pdf)Statut_Przedszkola.pdf Administrator235 Kb

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-07-23 13:42:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-07-23 15:43:18
Data modyfikacji: 2021-11-10 13:02:51
Odsłon: 3273
Dziennik zmian