Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Drukuj

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
• dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
• dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

  • telefonicznie/fax: 71 311-12-41
  • listownie: ul. Robotnicza 19, 55-040 Kobierzyce
  • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • codziennie w godzinach pracy sekretariatu od 7.00 do 15.00
  • sprawy wychowawczo-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup
  • Dyrektor przedszkola lub jego zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 15.00

Skargi i wnioski muszą zawierać:

imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu

wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46)

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE:

w formie przelewu pieniężnego na wyodrębnione konto bankowe przedszkola,

 

BIEŻĄCE INFORMACJE O DZIECKU:

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

  • nauczycielki grup oraz specjaliści zgodnie z harmonogramem dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola lub dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup w terminie uzgodnionym z nauczycielem.


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-21 14:08:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-12-21 15:09:55
Data modyfikacji: 2019-05-21 14:27:52
Odsłon: 3208
Dziennik zmian