Sprawozdania Finansowe
Wersja z: 2019-05-10 11:48:46. Zapisał: Administrator

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach za rok 2018, umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce.