Informacje nieudostępnione
Wersja z: 2012-12-21 15:18:45. Zapisał: Administrator

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP:

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach  na adres:  55-040 Kobierzyce ul. Robotnicza 19.