Rejestry, ewidencje, archiwa
Wersja z: 2019-04-24 10:42:06. Zapisał: Administrator

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:
• opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
• administracyjnej,
• gospodarczej i finansowej,
• innej wynikającej z potrzeb placówki.