Dzieci
Wersja z: 2019-04-24 12:48:34. Zapisał: Administrator

Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które bawią się i uczą w 6-oddziałach.

  • W każdej grupie dzieci są zbliżone wiekowo.
  • Liczba dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, nie przekracza  25.

Prawa i obowiązki naszych wychowanków oraz ich rodziców / prawnych opiekunów  zawarte są  w statucie.

Opis poszczególnych grup wiekowych i działań dzieci   znajduje się na stronie http:// www.przedszkole-kobierzyce.pl.