Dzieci
Wersja z: 2012-12-21 15:05:45. Zapisał: Administrator

Do przedszkola uczęszcza 95 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które bawią się i uczą w 4-oddziałach.

  • W każdej grupie dzieci są zbliżone wiekowo.
  • Liczba dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, nie przekracza  25.

Prawa i obowiązki naszych wychowanków oraz ich rodziców / prawnych opiekunów  zawarte są  w statucie.

Opis poszczególnych grup wiekowych i działań dzieci   znajduje się na stronie http:// www.przedszkole-kobierzyce.pl.